torsdag 11 november 2010

Phonera rapportkommentar Q3

Med anledning av dagens rapport för Phonera tänkte jag att det kan vara brukligt att lämna ett par kommentarer om den med tanke på att jag för en vecka sedan publicerade en längre artikel om Phonera. Det kommer dock inte bli en längre kommentar utan bara rakt upp och ned vad jag tycker om rapporten.

Lönsamhet, tillväxt, stabilitet och kassaflöde

Q3 är normalt Phoneras lönsamhetsmässigt starkaste kvartal eftersom semestern ingår där och därav utgår ingen provision till säljare och lönekostnaderna är generellt mindre. Av samma anledning är det inget kvartal där tillväxt av kunder normalt sker heller av samma anledning.

Rörelsemarginalen på 13,89% är som VD Henric Wiklund befäster redan i första stycket i sitt VD ord rekordstark och den byggs givetvis upp av att Managed Services nu är lönsamt på rörelse (EBIT)-nivå vilket pådrivits starkt av förvärvet Fast Host. Det är i detta området jag såg mest potential i min analys och när jag först köpte aktien i våras, men sett i backspegeln så kan jag konstatera att affärsområdet Telefoni har varit minst lika viktigt och ett område som Phonera uppenbarligen satsar lika mycket på. Det känns betryggande.

Phonera redovisar en nästan ständigt stigande bruttomarginal i telefonidelen vilken drivs av bland annat IP telefoni (som har högre marginaler) och större del fast debitering. Att man breddar portföljen, nu senast med mobiltelefonierbjudande, bådar gott för framtiden. Och även om tillväxt i Telefonidelen inte var något jag räknade med i våras så tror jag det är rätt så sannolikt att Phonera kommer växa här en bra bit in i 2011.

Kundnöjdhetsindex placerar Phonera i topp ännu en gång, vilket tyder på att Phonera värderar nöjda kunder, vilket är ett måste för långsiktig framgång.

Jag konstaterar att EBITDA resultatet fått en rejäl uppskjuts och att EBIT är positivt för första gången i Manages Services gör att jag räknar med ett helt år med svarta siffror 2011. Avskrivningarna stiger i takt med investeringar och årets förvärv varför EBITDA resultatmässigt uppvisar en ett större lyft än EBIT.

Men vad jag är allra mest imponerad av i denna rapport är Phoneras kassaflöde. Kassaflödet från själva rörelsen uppgår i år hittills till 38 mkr varav 15 mkr i q3. Jag räknar med att det i år kommer summera någonstans över 50 mkr innan förändringar i RöK vilket efter investeringar om cirka 10-15 mkr årligen ger ett kassaflöde genererat från rörelsen på 35-40 mkr.

Phoneras aktiekurs kring 38 kr * 7,98 m aktier + nettoskulden (här har Phonera en avsättning för resterande betalning av Fast Host) om 38 mkr ett enterprise value på  338 mkr. Det ger en cash flow yield i dagsläget på cirka 10-11,8%. Det är en starkt siffra men vad som är viktigast är att den har potential att förbättras.

Det går att läsa svart på vitt att Phoneras affärsrörelse är en väldigt kassaflödesgenererande rörelse. Räkna in RöK förändringar och kassaflödet för i år blir ännu ett par miljoner bättre.

Vinsten för i år summerar hittills 3,3 kr. Utan att ta i kan man räkna med ännu en krona från q4 och summera en vinst som minst bör bli minst 4,3 kronor. Det i sig ger en utdelning om (minst) 2,15 vilket ger en direktavkastning om 5.6%. Men det är ju givetvis 2011 som är det intressanta.

Q3 rapporten konfirmerar även att Phonera verkar ha en skuldkostnad om cirka 5-6% (för den som läst min lite längre artikel om Phonera där räntekostnaden var ett frågetecken).

Jag reviderar upp min tidigare prognos och räknar med att Phonera från 2009 till 2011 nu växer mer än 15%. Jag räknar med en 12% -ig EBIT marginal i "gamla" Phonera och väljer att inte göra några antaganden för Fast Host förbättringsmässigt (vi har ingen specifik info att grunda det på). Då får jag en total tillväxt på strax under 20% (alltså inkluderat Fat Host) vilket mynnar ut i en VPA på 5 kr. Förlusavdrag existerar fortfarande.

Detta är en väldigt restriktiv prognos givet att Phoneras Telefonidel samt MS del har väldigt många kvartal med succesivt förbättrad EBITDA-lönsamhet. Men det är dock en prognos som hintar lite hur stabilt Phonera just nu går. Det finns prognoser ute som indikerar en VPA på 6 kr och över som jag håller fullt rimliga även om jag själv räknar lite lägre.

Summerat med ett par kvoter givet kurs 38 kr
38/5 = 7,6Xvpa
1/7,6 = 13,2 % avkastning
CF/EV yield >10-12% enligt ovan
direktavkastning >5-6%.

Som jag nämnt började jag köpa Phonera i våras till min portfölj. Jag har tyst för mig själv börjat fundera en hel del på allokering av portföljen inför 2011. Som det ser ut nu känns Phonera som en given spelare i min portfölj. Aktien värderas med årets vinstförbättring nästan lägre än när jag först köpte den i våras (minns att jag exempelvis räknade p/e kring 6-8 vid olika tillfällen då). Och eftersom bolaget verkar tuffa på bra på samtliga områden så tycker jag det ser fortsatt intressant ut.

Vill även framföra min egna outtalade teori om att direktavkastning är väldigt viktigt i dåligt omsatta bolag. Om vissa bolag inte har röjt ett speciellt stort intresse bland analytiker/investerare/småsparare och om likviditet såväl som spread är lite sämre hjälper det väldigt mycket att få en viss del av sin avkastning "garanterad" genom utdelning.

Här är en länk till Redeyes q3 kommentar som är lite längre och mer ingående än denna. Redeye låg väldigt nära i sin prognos och de verkar ha bra koll på Phonera.

6 kommentarer:

 1. Visst är Phonera bra men det är något som inte stämmer med deras leverans av datacenters. Min teori är att man har investerat för tidigt i de nya hallarna, bygget har tagit för lång tid och att de har svårigheter att få in tjänsten på marknaden, de verkar de bara sälja in det till dem som nyttjar hallen som en "datahall" leverantör (detta innebär att marginalen blir mindre). Min egen tes är att de saknar kompetens/försäljningsmodell för datacenters direkt till slutanvändare.

  Att Wiklund håller hårt i sina aktier är betryggande men inte speciellt attraktivt för aktiesparare, det blir för låg handel.

  SvaraRadera
 2. Hej

  Jag är inte med på vad du menar att något inte stämmer i deras leverans. Har du erfarenheters om kund menar du? Bygget har definitivt inte tagit för lång tid, och inte heller deras utbyggnationer (utbyggnationen av Linköpingshallen är klar enligt senaste rapport) och tillväxten i försäljningen vad gäller Hosting är tvåsiffrig och mycket stark. Så jag har svårt att värdera vad du egentligen menar med din kommentar. Återkoppla gärna!

  Jag tycker med det är betryggande att grundare och VD även är storägare. Även styrelseledamot i dagarna gjorde ett väldigt stort insynsköp är givetvis positivt och värderingen i dagsläget ser väldigt låg ut för Phonera. Men det förutsätter givetvis att bolagets intjäning tuffar på även framöver. Bolaget har presterat riktigt väl 2009 (senare delen av året) och 2010.

  SvaraRadera
 3. Hej igen! Jag skall utveckla. Vill gärna poängtera att Phonera är ett välskött bolag som är perfekt positionerat för framtidens hetaste affärsområde (hosting)

  Att bygga datacenters kostar en slant, jag tror Phonera uppskatta det till ca 20-30 miljoner i ren investering exklusive dolda kostnader (personalens prospektering) De har nu byggt ett nytt i linköping som i princip är fullt samt att Hammarby är utbyggt. Trots detta så har inte lönsamheten tagit fart. De har presenterat flera rapporter och har i de senaste delårsrapporterna talat om kraftig intäktstillväxt.

  Visst ökar intäkterna men med tanke på investeringarna och beläggningen i Hammarby o Linköping är lönsamheten inte bra.

  Jag har själv erfarenheter ifrån denna bransch och jag vet hur lång tid det tar ifrån förfrågan till faktura. Detta gäller givetvis åt andra hållet, dvs när kunden väl är på plats skall det mycket till för att kunden skall flytta. Vill du veta mer kan du maila på partajsmurfen@gmail.com

  SvaraRadera
 4. Hej!

  Jag tror du blander ihop begreppen inom Phoneras affärsområden. Hosting växer tvåsiffrigt men Managed Services gör inte det (affärsområdet där Hosting ingår). Det kan bara tolkas som att Hosting är en mindre del av MS. Därför vet vi heller inte hur avkastningen är för just Hosting, eftersom dessa siffror inte särredovisas.

  Jag håller med det du säger om branschen i sig, det lär vara viss trögrörlighet bland kunder vilket givetvis är positivt såväl som negativt, och bör kunna ge en stabil återkommande vinst när/om man väl når lönsamhet.

  Sparar din mailadress!

  SvaraRadera
 5. Här är några exempel på företag med mycket sämre hallar men med god lönsamhet tack vare en organisation för managed service.

  http://www.allabolag.se/5564703980

  http://www.allabolag.se/5565897211

  http://www.allabolag.se/5565713806

  http://www.allabolag.se/5561920025

  SvaraRadera
 6. Man måste också komma ihåg att Manages Services inte endast består av hosting. Hosting är en mindre del av Manages Services och därför får man vara försiktig innan man jämför rakt av. Tillväxttakten är dock stark i Hosting och det är verkligen inte försäljningen som varit ett problem.

  Jag tror också att det är en stor andel fasta kostnader och det är därför som jag (även i mitt grundscenario innan jag köpte aktien) tror att lönsamheten på sikt kan bli godkänd.

  SvaraRadera