tisdag 1 januari 2013

Sammanfattning av börsåret 2012

Med ett av mina första blogginlägg i minne från slutet av 2010 då jag tyckte mig se sunda värderingar i hela min portfölj och en rimlig uppsida kring 15-20% (fråga mig inte) för 2011: en prognos som visserligen inte slog in, men som vid det tillfället kändes fullt rimlig. Sedan kom ett år med makrohändelser som kraftig ändrade såväl förutsättningar som estimat för hela världens börser, och det syntes givetvis även bland mina bolag. Hur som helst så är det en relevant erfarenhet att ta med och ha färskt i minnet när man tror att man har en motiverad och intelligent aning om vad som kommer prägla nästa börsår. Det har jag inte. Det har jag aldrig haft och det kommer jag aldrig ha. Även om man är mänsklig och från tid till annan inbillar sig att tro eller ha på känn vad som kommer prägla framtiden så har man, om man gör det, satt upp förutsättningarna för att bli rejält förvånad.

Att inse att det enda man verkligen kan räkna med är att det väldigt sällan kommer bli som man tror, och att det enda man egentligen vet med säkerhet är att omvärlden alltid kommer förändras är förmodligen en väldigt klok inställning att ha vad gäller investeringar. Och genom att ha de som bakgrund i tankarna gör nog att man har kommit en viktig bit på vägen. Har man gjort den realisationen så borde det innebära en stans där man inte tar någonting för givet och där man garanterat kommer vilja ha en säkerhetsmarginal i allt man gör.

I denna årssammanfattning så tänkte jag utöver att bara utvärdera och sammanfatta min portföljs investeringsresultat för året även utveckla, för mig själv såväl som "publikt", vad jag gjort rätt och vad jag gjort fel, vad jag har fått för lärdomar och även försöka ha ett par case-exempel som jag funderat kring och investerat i under det gångna året. Vad gäller den sista punkten så är jag fortfarande lite osäker på hur jag skulle lägga upp ett sådant avsnitt, men troligtvis så tar jag ansats i anteckningar/funderingar som jag gjort och haft under året och försöker sedan utvärdera (även om det kan diskuteras hur relevant det blir med tidsramar et cetera). Jag hade även tänkt diskutera några visdomsord och citat som ett försök att definiera vart jag är påväg i min investeringsfilosofi (vilket jag i alla falla hoppas att jag är), som fokuserar kring välkända investerare som jag själv kan relatera till (eller i alla fall försöka).

Innehåll:
i) "Vad jag trodde och skrev förra året"
ii) Portföljutveckling 2012
iii) En fokuserad portfölj eller inte?
iv) Courage of conviction
v) Case under 2012
vi) Inför 2013

i) Vad jag trodde och skrev förra året

"-Inse att extremt bra möjligheter kommer inte i massor. De kommer i ett extremt fåtal tillfällen under din livstid. Att satsa lite när tillfälle väl ges är nästan lika illa som att inte satsa alls.

-Inse vikten av att på sikt bygga din egen "courage of conviction". Kan du inte se till att göra det kommer du aldrig få extremt bra resultat. Du måste genom erfarenhet, objektivt tänkande, hårt arbete, kreativt tänkade, extremt riskfokus kunna landa i en uppfattning som du håller i vått och torrt genom olika marknadslägen -tills du får rätt eller till något ändras och därigenom din uppfattning ändras.


-Så länge jag har ett par fåtal möjligheter som jag anser riktigt attraktiva finns det ingen anledning för mig att inte fokusera min portfölj.


-Läs om boken ovan och se om videon ett par gånger och mot bakgrund av dina egna erfarenheter se hur Warren Buffet gjort några av sina bästa investeringar: Han investerade när ingen annan trodde på börsen. Han investerade när alla trodde att framtiden aldrig varit så osäker som då. Han investerade i bolag som många var övertygade var på randen till undergång, men där han ansåg att väntevärdet var positivt/ risk rewarden var fördelaktig och där det på sikt fanns en franschise som hade ett väldigt stort värde. Han väntade och väntade, ibland 2-3 år innan investeringen betalade sig, och igenom perioder där kursen gick väsentligt under vad han betalat. Det är otroligt nyttigt att efter en period av egna erfarenheter läsa och ta del av andras erfarenheter, och då menar jag speciellt de som faktiskt har lyckats. Det är omöjligt att på riktigt greppa att på riktig ta till sig något man läser om man inte han kombinera det med egna "first hand" experiences. Det är först då man kan se helheten och på riktigt inpränta något.


-Se hur Warren Buffet har haft en så extrem fokusering på pris och risk reward/väntevärde att han varje gång börsen varit högt värderad och nästan innan alla stora ras stått utanför börsen. Inte på en makroprognos eller en timing:fråga. Utan endast och endast pga ett extremt objektivt synsätt på marknaden. Tycker han inte att det är billigt så är han inte i marknaden. Inse att det kommer finnas tider att vara i marknaden och tider att var utanför marknaden -som du själv måste identifiera.


-Inse vikten av kapitaleffektivitet, och att det är det enda som räknas. Avkastning på satsat kapital. Inse också hur viktigt det är att du kommer rätt med agentproblematiken där det kanske inte alltid är i en ledning intresse att se till den bästa allokeringsmöjligheten för ägarna av bolaget, aktieägarna. Att vara chef över ett så stort bolag som möjligt, "group-think"-inspirerat (vi är bäst, vi är överlägsna, vi ska erövra världen med vår produkt/tjänst) tänk i en organisation kan ofta göra att avkastningen för aktieägarna blir långt i från vad den skulle kunna vara. När man identifierat en ledning/management som i det yttersta förstår och inser vikten av aktieägartänk, inse vilket värde det kan ge på sikt.


-Tänk risk, risk och åter risk. Glöm aldrig regel 1: Dont lose money. Glöm aldrig regel 2: Don´t forget rule #1. Risk skall vara första utgångspunkten i varje investering.


-Sluta aldrig leta efter fler möjligheter. Det är naivt att tro att man över tid skall ens få någorlunda avkastning om man bara har en handfull aktier i sitt univers. Ju fler stenar man vänder på...Det var nog det tror jag. Mot slutet av året har min portfölj igen blivit väldigt fokuserad och mina tre största innehav utgör nu cirka 60% av portföljen. Jag har faktiskt ingen aning om vart börsen skall gå under 2012, och jag har ingen aning om vad som kommer hända i världsekonomin. Men däremot så vet jag att det finns möjligheter därute och det är upp till mig att hitta dom och att värdera dom rätt. Som vanligt så har jag svårt att känna något annat än ödmjukhet: du är inte bättre än din senaste affär, och bra resultat ett år är verkligen ingen garanti alls för ett bra resultat kommande period.""Kan snabbt tillägga att min börssyn på sikt ännu inte är helt bestämd. Jag noterar att på Shiller PE och liknande, och även en övning som jag själv och en kompis gjorde med snitt PE-tal, så är börsen just nu i ett läge som varken är billigt eller dyrt sett till historik. Jag vet att risken för EURO området är extrem. Jag vet att den skuldbörda som nu förflyttats till statsnivå nu måste betalas av och det kan inte annat än resultera i lägre tillväxt framöver. Och detta är problem som varken kan eller kommer försvinna över en natt. I den andra vågskålen, om man frågar sig vad som är inprisat, så kan nog vem som helst konstatera att vi befinner oss långt ifrån det euforiska läget som alltid kommer efter 4-5 år av kraftigt stigande börser. En stor del av marknaden är medvetna om risken i o m att problembilden är väldigt känd, och i o m att det inte var lång tid sedan förra krisen. Därför tror jag inte att "dumb-money" i samma utsträckning är på marknaden - och det syns nog även i multipelvärderingen (även om prognoserna är extremt osäkra). Ser man till historiken så finns det inte heller så starka samband mellan ekonomisk utveckling, BNP, och börsutvecklingen. Som Warren Buffet beskriver i videon ovan så finns det perioder med starkt stigande BNP där börsen står still, och tvärt om. Därför får man inte glömma att det handlar om värdering. Vad som är inprisat och inte. Det räcker inte att konstatera att "BNP blir nog svag kommande tre år", eller givetvis omvänt. Så jag är väldigt kluven. Det kan komma utvecklingar realekonomiskt som gör att index ner mot 700 motiveras, men även tvärt om, att högre indexnivåer motiveras."
"It takes a flexible mind -not a man with one dominating idea who is forging ahead when the times are in step with him and totally helpless when they change. It takes someone who really appreciates the risks, as over-confidence is usually fatal"

Gerald M. Loebii) Portföljutveckling 2012

Avkastningen för min portfölj under 2012 uppgick till 112,8% att jämföra med 12% för OMX (så som angett på DI.SE).

Nedan är en tabell på utvecklingen sedan mitt första blogginlägg 2010 sammanfattat.Årets utveckling i min portfölj är ytterligare ett bevis på ovan resonemang om prognoser och utfall, och hur omöjligt det är att veta när man får betalt i det fallet man har rätt. Man kan ha en, mer eller mindre motiverad, tro om vad som är en rimlig utveckling investeringsmässigt, men det går aldrig att veta när något skall hända och det går aldrig att komma undan att det hela tiden kommer komma nya händelser och påverkande faktorer att ta ställning till. Jag kan inte annat än att vara ödmjuk inför nästa år med det i tankarna.

Jag har under året gjort affärer i totalt 16 olika värdepapper, där min portfölj vid årskiftet 2012/2013 innehåller 7 st. Det minsta antalet aktier vid varje givet tillfälle har varit 4 st och det högsta 8 st. Viktningsmässigt har det största innehavet vid inköpstidpunkt varit kring 40-45% av totalportföljens värde. Värdeutvecklingar efter inköpstidpunkt har gjort att denna vikt sedan kunnat ändras såväl uppåt som nedåt (jag har alltså inte haft en kvantifierbar gräns, vilket säkerligen kan diskuteras). Det största innehavets vikt har givetvis varierat under året och i dagsläget står mina två största innehav för cirka 80% av min portföljs värde.

Så vad jag ser när jag blickar tillbaks och försöker studera min egna utveckling 2012 så är det att viktjusterat så har jag varit betydligt mer fokuserad än vad spridningen av det totala antal aktier jag handlat i antyder. Avkastningen för min portfölj under 2012 kan hänföras till flera ideér som utvecklats bättre än index, även om det är en av ideerna som jag koncentrerade portföljen väldigt stort emot och som fick extremt bra värdeutveckling under året som förklarar den exceptionellt höga avkastningen för portföljen relativt börsen såväl som absolut.

För att citera vad jag skrev för ett år sedan, och som står ovan:

"-Inse att extremt bra möjligheter kommer inte i massor. De kommer i ett extremt fåtal tillfällen under din livstid. Att satsa lite när tillfälle väl ges är nästan lika illa som att inte satsa allt.

-Inse vikten av att på sikt bygga din egen "courage of conviction". Kan du inte se till att göra det kommer du aldrig få extremt bra resultat. Du måste genom erfarenhet, objektivt tänkande, hårt arbete, kreativt tänkade, extremt riskfokus kunna landa i en uppfattning som du håller i vått och torrt genom olika marknadslägen -tills du får rätt eller till något ändras och därigenom din uppfattning ändras.

-Så länge jag har ett par fåtal möjligheter som jag anser riktigt attraktiva finns det ingen anledning för mig att inte fokusera min portfölj."

Just punkt ett och två är så otroligt viktiga att man nog inte kan påminna sig om dem tillräckligt många gånger.

Angående punkt ett så är det är något jag givetvis är nöjd med att jag presterat bra på. Jag känner att jag är medveten om att det inte kommer komma oändligt många attraktiva möjligheter och att det de facto är ett lika stort misstag att missa en möjlighet som att agera fel i en möjlighet. Det är inte lätt att tjäna pengar på börsen, det är absolut inte lätt att över tid slå index och det krävs hårt jobb för att ens ha en möjlighet att hitta och utvärdera rätt möjligheter på rätt sätt.

Övriga saker jag får säga mig vara nöjd med under 2012 är att jag inte köpt aktier på ren spekulation, dvs utan att ha läst på i hopp om att göra en vinst. Antingen genom någon form av momentum eller ren känsla. Det är givetvis inget fel i att göra detta, det är bara det att det finns inget sätt att förankra det i, att ens försöka förlita sig på att man har oddsen med sig. Och därför bör det över tid bli svårt/omöjligt att göra det framgångsrikt. Det kan jag inte säga att jag har gjort i år. Som skrivet ovan så har jag över tid alltid haft ett stort antal aktier som jag gjort affärer i, medan jag vanligtvis fokuserat portföljen mot ett fåtal. Det är något jag givetvis är helt nöjd med och det skall inte förväxlas med spekulationsköp, som jag definierar det ovan, utan någon form av nedlagt arbete. Det är helt enkelt så jag lär mig om en aktie och ett företag: ett initialt köp efter mer lättare efterforskningar höjer incitamenten att läsa vidare. Och givetvis är det så att ju fler stenar man vänder på ju fler möjligheter hittar man. Det är något jag ämnar fortsätta göra.

Och som vanligt: om jag definierar mitt track-record från när jag startade denna blogg, så har jag fortfarande 2-3 år kvar innan det ens är möjligt att försöka sig på att utvärdera resultat och antingen sortera det som skicklighet eller tur. Och speciellt då t.ex. årets resultat kan hänföras till ett väldigt fåtal aktier (säg att 80-90% grovt räknat, av resultatet kommer från ett 2-3 investeringar) så kommer tur kunna påverka resultatet väldigt krafigt och ju mer ju kortare tidshorisont som utvärderas.

Det är jag väldigt medveten om.

Säga vad man vill om momentum och om var och var inte det existerar, men oavsett ståndpunkt så är det här ett område där det inte existerar. Ett visst resultat år X har inget som helst samband med resultatet år X+1, och omvänt. Det betyder i att ett resultat som tolkas som "bra" ett år tyvärr inte på något sätt kommer indikera ett bra resultat kommande år. Och det skiljer investeringar från mycket annat: För exempelvis många bolags resultat finns det flera faktorer som kan hävda bär med sig ett momentum: ett ökat antal sålda produkter ett år kan innebär en ökad eftermarknad året efter (ett industriföretag). Ett ökat antal registerade internetkunder kan innebära en ökad plattform att billigt rikta merförsäljning mot med väldigt stora skalfördelar (ett internethandelsföretag). Och så vidare, och så vidare.

Jag ser tillbaks på ett 2012 som jag hade tur att klara av utan stora misstag. Det är knappast rationellt att tro att jag kommer kunna räkna med fler lika bra år avkastningsmässigt procentuellt. Det håller jag som väldigt osannolikt.

Något som jag känt har skett under i alla fall mer än två års tid är att jag har höjt mina kriterier för vilka ideér jag investerar i. När jag började med aktieinvesteringar investerade jag i flera bolag med väldigt hög risk, där jag hade kunnat komma ut med ett väldigt dåligt investeringsresultat i många av fallen. Nu känner jag att flera lägen inte intresserar mig över huvud taget. Många bolag förstår jag helt enkelt inte och där lockar inte en stor potential.


iii) En fokuserad portfölj eller inte?Prem Watsa


The greatest safety lies in putting all your eggs in one basket and watching the basket. You simply cannot afford to be careless or wrong. Hence, you act with much more deliberation

Gerald M. LoebDiskussionen om till vilken grad en portfölj skall vara diversifierad är väldigt svår. Delvis för att det finns många olika sätt att angripa problematiken och delvis för att det inte finns någon universal definition av en investerare och dennes mål med portföljen i första läget. Därför är det en diskussion som kommer att få många olika svar och det aldrig kommer att gå att säga vilket som är mer rätt än det andra et cetera.

Och för att ens det skall bli relevant att ha en koncentrerad portfölj så måste det finnas en stor förståelse för risk/reward- och väntevärdestänk och begreppet säkerhetsmarginal. Jag har skrivit om det på denna blogg tidigare, men det var högst personliga tankar som jag antar kan vara mer eller mindre självklara för andra.

Enkelt förklarat så handlar investeringar givetvis om framtiden: du måste göra antaganden som kommer vara antingen rätt eller fel, och du kommer i de flesta fall behöva göra antaganden (ju färre ju bättre) som måste hålla flera år in i framtiden (även här: ju färre ju bättre) och som vilka kommer ha en liten sannolikhet att vara rätt och en större sannolikhet att vara fel. Om antagandena som du gjort skulle falla in (igen: vilket alltså är mindre troligt) så kommer du få en viss betalning (som bör vara relativt enkel, eller i alla fall, enklare att skatta), och om dina antaganden kommer vara fel så kommer du få en betalning som är lägre än den du trott (vi kan förenklat säga allt i från det positiva scenariot och ner till det negativa värdet av din ursprungsinvestering).

Dessa två bilder illustrerar
Detta borde, efter eftertanke, klargöra en hel del implikationer.

1. Det viktigaste är att begränsa nedsidan (bild 2). Eftersom du skulle kunna förlora 100% av det satsade kapitalet så kan inte en investering utan en tolkad begränsad nedsida vara intressant. Det kommer aldrig exakt att gå att skatta sannolikheterna för varje scenario, och det kommer aldrig gå att veta vad som skall hända i framtiden (dvs hur scenariorna och förutsättningarna för dem kommer att ändras). Det enda, det enda enda enda, sättet att ta höjd för dessa två faktorer är att se till att det finns en begränsad nedsida. En begränsad nedsida innebär att det negativa scenariot innebär en begränsad förlust. Eftersom det inte går att skatta sannolikheten för det negativa scenariot kan man bara göra sitt bästa för att investera i situationer när det negativa scenariot är så litet som möjligt.

2. En fokuserad portfölj är inte att tänka på med investeringar där nedsidan inte är begränsad (bild 1).

3. Det enda tillfället det går att prata om positivt väntevärde (vilket är allt vad investeringar handlar om) är när nedsidan är begränsad. (Min tolkning).

Här är några citat på ämnet som jag tycker är väldigt bra, från Loebs bok "The battle for investment survival"

Jag tror det är en klar poäng i att ju färre ägg som finns i korgen, ju mer intensivt vaktas den. Att inträdesbarriären för att en investering skall vara aktuell höjs och såväl det kvantitativa som det kvalitativa arbetet höjs är också argument jag tar till mig. Det går nog helt enkelt inte att känna lika starkt och jobba lika hårt att följa 20 aktier som att följa 3-4 aktier.

Att det skall gå att hitta 20 idéer som är lika attraktiva som de 3-4 bästa är förmodligen också mer osannolikt. Det skulle givetvis kunna vara så, och om det är så så finns det givetvis ingen anledning att inte diversifiera.

Att potentiella misstag kommer ha väsentligt högre utfall negativt på portföljutvecklingen vid en fokuserad portfölj är en självklarhet som jag förväntar mig få se prov på flertalet gånger framöver i min portfölj. Jag är väldigt säker på att jag kommer att göra misstag, och att de kommer kosta därefter.


There is one thing of which I can assure you. If good performance of the fund is even a minor objective, any
portfolio encompassing one hundred stocks (whether the manager is handling one thousand dollars or one
billion dollars) is not being operated logically. The addition of the one hundredth stock simply can't reduce the
potential variance in portfolio performance sufficiently to compensate for the negative effect its inclusion has on
the overall portfolio expectation.

Warren BuffetHär följer också diskussionen om huruvida det är rätt att snitta ned sig eller inte. Mest för att den är relevant och för att jag ofta tycker att diskussionen blir helt snedvriden. Även denna fråga kommer aldrig ha ett givet svar. Om ens investeringsbeslut var rätt vid punkt 1, så är det givetvis rätt att utnyttja ett läge med ännu billigare aktiepris till att öka sin position, men om bedömningen vid punkt 1 var fel, så borde investeringen säljas ut så fort som möjligt. Av den anledningen så kommer det aldrig gå att generalisera i frågan, och det kommer krävas en enorm öppensinnighet för att kunna köra en objektiv bedömning vid varje givet tillfälle.

Det lär inte vara särskilt lönsamt att tro att man vid varje given tidpunkt har rätt och alltid väljer att snitta ned sig, när det säkerligen är så att vid flertalet tillfällen har någonting ändrats eller så har bedömningen vid första läget helt enkelt varit felaktig.

Ett bra exempel är hämtat från Loebs bok, beskrivet i texten nedan. Den visar tydligt hur fel man kan hamna om man köper en aktie helt fel timingmässigt, när såväl börs som vinstcykler vänder kraftigt nedåt. Det är alltså en aktie som rört sig från
Grafen och tabellen ovan illustrerar en extremt viktig bild av begreppet timing. Vid priset vid början av perioden, år 1929, på $257/aktie och med vinst per aktie på $16,7 var värderingen kring 15x. Det kan ha varit en helt rimlig värdering (jag vet inte vad börsen handlades kring vid samma tillfälle), men eftersom vinsterna åren efter bara skulle uppgå till en bråkdel av 1929 års vinster var aktien med alla mått mätt extremt dyr 1929. Om det hade gått att förutse är en helt annan fråga.

Men problematiken blir rätt så tydlig. Att komma så fel timingmässigt gör det extremt svårt att ta igen det man förlorat. Även om N.Y. Central skulle återhämtat sig aktie och vinstmässigt till t.ex. 1953, så skulle det innebära 24 år med oförändrat kapital nominellt. Det kan betyda något helt annat realt och sannolikt innebär det att en hel del av kapitalet blivit förstört. Därför är detta ett exempel på när det inte över huvud taget lönar sig att tala om "lång sikt". Och varför jag tycker exemplet är intressant är just för att det inte alls är säkert att det var ett "no-brainer" läge att inte köpa aktien 1929 - det var PE 15 - säkerligen en helt rimlig värdering. Problemet skulle visa sig vara att vinsterna skulle börja falla kraftigt på väldigt kort tid. Och det är inget som är lätt att förutse i förväg. Vem hade velat snitta ned sig i N.Y. Central 1930-37?

iv) Courage of conviction


"Don’t ever think that the [stock] market knows more than you do about the underlying business. That’s the biggest mistake you can make. "

“Sometimes it buys at a high price and sells at a low price. Don’t ever think that it knows more than you.”

Prem Watsa


Per definition så kan ett bra investeringsresultat endast komma genom ett tillfälle där ens egna syn skiljer sig från marknadens, och där ens egna syn är den rätta. Av den enkla anledningen så kommer det aldrig löna sig att avvika i åsikt för sakens skull eller att bara hamna i samma åsiktsrum som den stora massan. Inget av det kommer över tid att betala sig. Givet att du har rätt, så kommer belöningen vara proportionell med avvikelsen från marknadens syn.

Och just därför är det extremt viktigt att kunna bygga upp en "Courage of conviction": en förmåga att leta upp och korrekt tolka relevant information och genom erfarenhet, kritiskt tänkande och öppensinnighet skapa sig en uppfattning om prissättningen på en investering helt oberoende av externa influenser. Och sedan våga hålla den uppfattning och våga satsa sitt kaptial därefter och inte ändra sig förren någon väsentlig parameter i bedömningen ändrats.

Jag ser inte hur man skall kunna bygga en sådan "Courage of conviction" utan att hela tiden skaffa sig nya erfarenheter från verkligheten (genom att satsa på den uppfattning man skaffat sig, när man skaffat sig en), att hela tiden försöka lära sig nya områden och att hela tiden vara 100% ärlig med vad man har gjort rätt och vad man har gjort fel. 

Även om jag kan se tillbaks över mitt investerings track-record och vara nöjd med hur jag har tagit bet på vissa investeringar som lönat sig väl, så känner jag i flera fall att jag har problem att skaffa mig en vy som jag sedan kan hålla. Delvis inser jag att det beror på bristande kunskap (jag kan inte alla branscher, jag kan inte alla balansräkningar et cetera) men inser också att jag behöver fortsatt träna upp min förmåga att till 100% tro på min egna uppfattning även när jag tror mig ha tillräckligt med kunskap. Att inte behöva bekräftelse från egentligen någon part för att tro på min syn är på lång sikt en förutsättning.

Eftersom människan är ett flockdjur så kanske man inte kan räkna med att känna sig helt opåverkad i alla lägen, men hur skall man kunna veta det å andra sidan?

Däremot så tror jag att man aktivt kan arbeta med att förbättra detta området. Delvis i förberelsearbetet innan man gör investeringen men också genom rationellt tänkande och utvärderande under tiden och kanske speciellt efteråt. Gör man det så bör man över tiden kunna bygga upp sin förmåga att få rationella och underbyggda åsikter.

Jag tror även att det är väldigt viktigt att vara medveten om den hårfina gränsen av att ha en en stark åsikt som är rätt mot att bara ha en stark åsikt. Jag har sett så väldigt många exempel (och tycker mig se det hela tiden) på folk som av olika anledningar slutar vara rationella och bara blir radikala. På de finansiella marknaderna finns givetvis många exempel och det är väldigt viktigt att inse att det är väldigt farligt att utan utvärderingsförmåga direkt till 100% lita på sitt första infall. Det kommer inte gå bra investeringsmässigt med den inställningen över tid. Det finns helt enkelt ingen möjlighet.


v) Case under 2012

Här är ett urval av ett par case som varit aktuella för mig under 2012.

Royal Unibrew, ~300 DKK. Ägt hela året.

BILD

-Lågt värderat
-Genomgått restructuring de senaste åren
-Bör kunna återföra hela nettovinsten till aktieägarna, ~10% årligen av MCAP
-Återföringar genom återköp möjliggör att bolaget kan utnyttja en potentiellt volatil börs
-Väldigt kompetent ledning
-Största risken att makro försämras på marknader och/eller att bolaget tappar marknadandelar, vilket bör leda till att värderingen går upp genom att vinsten sjunker

Rottneros, 2,49kr. Köpt 2,51kr, 2,3kr och sålt 2,29kr

BILD

-Rent BV-case
-Givet aktiekursen prissätts anläggningstillgångarna väldigt lågt.
-Kan dessa AT ha något värde för en annan part än Rottneros?
-Om så inte är fallet, hur relevant är någon form av BV-golv värderingsmässigt?
-Givet den starka balansräkningen, hur lång tid av förluster klarar bolaget (för närvarande förlustgörande), och hinner en investering betala sig innan balansräkningen börjar se ansträngd ut igen?


Nobia, 25 kr. Ägt totalt tre gånger under året varav några inköp gjordes 2011. En mindre förlustaffär, en mindre vinstaffär och en större vinstaffär. Köpt lägst 21,5kr och högst 28,5 kr. Sålt 31,4kr

BILD

-Utbombad aktie
-Risk för att Euro:n bryter ihop. Borde innebära att bolag med dotterbolag i flera av Euroländerna drabbas hårt.
-Stort strukturprogram. Marknaden verkar inte prisa in några förbättringar alls
-EV/S 0,4 med marginalmål om 10% EBIT. Hur sannolikt är det att målet nås?
-Stora insynsköp
-Svag makro talar inte för kapitalintensiva konsumentprodukter


vi) Inför 2013


The above may make the whole operation sound very precise. It isn´t. Nevertheless, our business is that of ascertaining facts and then applying experience and reason to such facts to reach expectations. Imprecise and emotionally influenced as our attempts may be, that is what the business is alla about. The results of many years of decisionmaking in securities will demonstrate how well you are doing on making such calculations -whether you consciusly realize you are making the caculations or not. I believe the investor operates at a distinct advantage when he is aware of what path his thought process is following.

Warren Buffet".....Profits can be made safely only when the opportunity is available and not just because they happen to be desired or needed"

Gerald M. Loeb


Inför 2013 gäller precis samma förutsättningar som förra året: Jag vet inte och kan inte bygga någon form av strategi efter någon tro på hur börsen kommer utvecklas. Jag hoppas att jag har utformat en konservativ portfölj som i alla fall har en begränsad nedsida, och förhoppningsvis en hyffsad uppsida. Jag tror att min portfölj skulle gå bättre än index i en kraftig nedgång på börsen generellt, men det är inget jag kan veta garanterat. Och jag tror även att min portfölj förmodligen inte skulle gå lika bra som index i en väldigt stark börsuppgång. Och som jag nämnt flertalet gånger i denna text, så kommer jag hela tiden, genom att jag har en väldigt koncentrerad portfölj, vara exponerad mot de mer binära riskerna att jag har gjort något fel eller bara att någon enskild händelse ger ett binärt utfall mot ett av de få innehav mot vilket jag koncentrerat en stor del av portföljen.

Jag har ingen uppsjö av bra ideer och jag kan inte veta att jag kommer hitta fler möjligheter under året. Så precis som inför varje år så kommer det att krävas hårt jobb för att ha möjlighet att nå ett bra investeringsresultat. Jag hade förmodligen känt mig väldigt mer optimistisk om jag hade 10 till 20 case som jag trott på. Däremot så är jag tämligen säker på att även detta år så kommer saker hända och förändras. Och då kommer möjligheter skapas. Möjligheter kommer alltid att skapas och det är upp till en själv att se till att man uppfattar och ser dem. De flesta samband och händelser kan ofta te sig självklara sett i efterhand, men att kunna se samma sak i förhand, innan det skett, är ofta en väldigt svår bedrift.

After over forty years in Wall Street I have learned at least one lesson. Opportunity is always here. Everything is always changing. Things look different to people at different ages.
Gerald MLoeb.


Däremot så är jag väldigt motiverad inför nästa börsår. Det är en väldigt upplyftande utmaning att försöka skapa en kapitalbevarande avkastning över tid. För att lyckas kommer det krävas ett eget tänk (och massor av det), en förmåga att urskilja sig själv från grupptänket och kunna tro på sin egna uppfattning och samtidigt inse och erkänna när man ha fel. Och samtidigt vara beredd att satsa allt när man är övertygad om att man har rätt. Och alltid, alltid, alltid försöka bygga på sin förmåga att ta rätt beslut, genom erfarenhet, ärlighet, ödmjukhet och kritiskt tänk. Det är en process som aldrig får sluta.

Som jag skrev ovan utgör två stycken innehav cirka 80% av min totala portfölj. De aktier som vid årskiftet ingår i min portfölj befinner sig på kurser där jag varken är köpare eller säljare egentligen. I mitt näst största innehav vill jag äga mer aktier än jag gör just nu. Jag hade gärna ägt dubbelt så mycket aktier, men jag är inte helt bekväm med att öka på nivåerna som är aktien handlas till för tillfället. Bolag som gör vinst ökar sitt bokvärde varje vinstkvartal och om går allt som det skall kommer värdet succesivt höjas i mina två största innehav. Om detta över tid inte kommer återspeglas av att kursen också stiger kan det leda nya köplägen som just nu inte existerar.

Om man reflekterar över den tid man följt börsen så tror jag att nästan alla som följt den över ett par års tid kan minnas perioder som känns särskilt riskfyllda. Perioder av total panik där man är säker på att hela världen kommer förändras för all framtid och där det är väldigt svårt att veta ut eller in vad som skall hända. Sådana perioder brukar generellt risktagande kännas svårare, även om det paradoxalt nog (eller helt logiskt) är vid de tillfällena det lönar sig mest att investera. Att tänka tillbaks på historien, gärna längre än "sin egna tid" är väldigt bra för att få perspektiv. Då inser man lätt att det alltid funnits kriser, krascher, orosmoln och det skulle vara lätt att argumentera för att det funnits väsentligt värre och svårare tider än i dag, sett ur det perspektivet. Citatet ned från "The battle for investment survival" säger en hel del

"Another angle of diversification nowadays is the fear of atom bombing and what that might do to property"

Krig, oljeprischocker, atombomber - det är alla riskfaktorer som investerare tvingats ta ställning till genom historien. Framtiden kommer aldrig se helt solklar ut och det kommer alltid finnas orosmoln. Mark Twain sa det nog bäst.

"I am an old man and have known a great many troubles, but most of them never happened"

Mark Twain

Jag avslutar med ett par citat från Warren Buffet om "conventionality" vs. "conservatism" som är väldigt tänkvärda. Det är ofta grundbulten i de flesta personers tänk att allt som de flesta andra gör måste vara bra. Tänker man efter så blir man väldigt förvånad av hur mycket som går att motivera helt på basis av att det är någon form av konventionell standard som bara gäller, utan att någon egentligen kan motivera densamma. Och vad gäller investeringar så är det nog en viktig realisation att göra, när man inser att i många fall (men inte alltid) kan det vara väldigt lönsamt att göra det som ingen annan gör.

"You will not be right simply because a large number of people momentarily  agree with you. You will not be right sinply because important people agree with you. In many quarters the simultaneous occurence of the two above factors is enough to make a course of action meet the test of conservatism"

"You will be right, over the course of many transactions, if your hypotheses are correct, your facts are correct, and your reasoning is correct. True conservatism is only possible through knowledge and reason."

"I might add that in no way does the fact that our portfolio in not conventional prove that we are more conservative or less conservative than standard met of investing. This can only be determined by examining the methods or examing the results."

"I feel the most objective test to just how conservative our manner of investing is arises through evaluation of performance in down markets."

"Conscious, perhaps overly conscious, of inflation, many people now feel that they are behaving in a
conservative manner by buying blue chip securities almost regardless of price-earnings ratios, dividend yields,
etc. Without the benefit of hindsight as in the bond example, I feel this course of action is fraught with danger.
There is nothing at all conservative, in my opinion, about speculating as to just how high a multiplier a greedy
and capricious public will put on earnings.


We derive no comfort because important people, vocal people, or great numbers of people agree with us. Nor do we derive comfort if they don't. A public opinion poll is no substitute for thought. When we really sit back with
a smile on our face is when we run into a situation we can understand, where the facts are ascertainable and
clear, and the course of action obvious. In that case - whether other conventional or unconventional - whether
others agree or disagree - we feel - we are progressing in a conservative manner.

Warren Buffet

Det får avsluta börsåret 2012 för mig. Även om jag är väldigt nöjd med 2012 så kommer 2013 precis som varje år att betyda start från ruta ett.

Tack alla som läst!


1 kommentar:

  1. Vore kul om du var lite mer specifik och konkret kring dina nuvarande och tidigare innehav. Nu redovisade du bara 3 st under 2012 väldigt kort och inget om dina nuvarande förutom det man kan "räkna ut". Intresset skulle öka med flera 100% om jag kunde följa dina tankegångar och portfölj på ett bättre sätt.

    SvaraRadera